венгерский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Det kan ses ud fra... at...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Amint látható ....
Используется для описания необработанных данных
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Az adatok alapján ...
Используется для описания необработанных данных
Figurerne afslører at...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Az ábrákon látható, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... var absolut korreleret med...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Som forudset,...
Ahogy várható volt ....
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statistikkerne viser at...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
I følge statistikkerne...
A statisztikák szerint ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistisk set...
Statisztikai szempontból ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов