английский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Det kan ses ud fra... at...
It can be seen from… that…
Используется для описания необработанных данных
Hvilket kan ses ud fra..., ...
As can be seen from…, …
Используется для описания необработанных данных
Det ser ud til at dataene foreslår at...
The data would seem to suggest that…
Используется для описания необработанных данных
Figurerne afslører at...
The figures reveal that…
Используется для описания необработанных данных
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
From the figures it is apparent that…
Используется для описания необработанных данных
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Several noteworthy results were…
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
The results of the present study demonstrate that…
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... var absolut korreleret med...
...was positively correlated with…
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Som forudset,...
As predicted, …
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
This finding is consistent with X's contention that…
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Dette resultat styrker X's påstand om at...
This finding reinforces X's assertion that…
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statistikkerne viser at...
The statistics show that…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
I følge statistikkerne...
According to the statistics…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
When one looks at the statistics, one can see that…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistisk set...
Statistically speaking…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов