шведский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det framgår av ... att ...
Используется для описания необработанных данных
Amint látható ....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Используется для описания необработанных данных
Az adatok alapján ...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Siffrorna avslöjar att ...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrákon látható, hogy ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Используется для описания необработанных данных
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var positivt korrelerade med ....
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Ahogy várható volt ....
Som förutspått, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistiken visar att ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikák szerint ...
Enligt statistiken ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisztikai szempontból ...
Rent statistiskt sett ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов