португальский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Используется для описания необработанных данных
Amint látható ....
Como pode ser observado em/no/na...
Используется для описания необработанных данных
Az adatok alapján ...
Os dados sugerem que...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
A figura revela que...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrákon látható, hogy ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Используется для описания необработанных данных
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Alguns números significativos foram...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...foi positivamente correlacionado com...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Ahogy várható volt ....
Como previsto,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
As estatísticas mostram que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikák szerint ...
De acordo com as estatísticas...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisztikai szempontból ...
Estatisticamente falando...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов