польский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Используется для описания необработанных данных
Amint látható ....
Jak można zauważyć na... , ...
Используется для описания необработанных данных
Az adatok alapján ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Dane wykazują, że...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrákon látható, hogy ...
Z danych wynika, że...
Используется для описания необработанных данных
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...był dodatnio skorelowany z...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Ahogy várható volt ....
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statystyki pokazują, że...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikák szerint ...
Według statystyk...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisztikai szempontból ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов