нидерландский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Uit ... blijkt dat ...
Используется для описания необработанных данных
Amint látható ....
Zoals ... aantoont, ...
Используется для описания необработанных данных
Az adatok alapján ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
De cijfers onthullen dat ...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrákon látható, hogy ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Используется для описания необработанных данных
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... verhoudt zich positief tot ...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Ahogy várható volt ....
Zoals voorspeld, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
De statistieken tonen aan dat ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikák szerint ...
Volgens de statistieken ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisztikai szempontból ...
Statistisch gezien ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов