немецкий | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Используется для описания необработанных данных
Amint látható ....
Wie ... zeigt, ...
Используется для описания необработанных данных
Az adatok alapján ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrákon látható, hogy ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Используется для описания необработанных данных
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... korreliert positiv mit... .
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Ahogy várható volt ....
Wie prognostiziert, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikák szerint ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisztikai szempontból ...
Rein statistisch gesehen,...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов