испанский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
A partir de... se puede observar que...
Используется для описания необработанных данных
Amint látható ....
Como se puede ver en...
Используется для описания необработанных данных
Az adatok alapján ...
Los datos parecen sugerir que...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
La figuras revelan que...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrákon látható, hogy ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Используется для описания необработанных данных
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Varios resultados relevantes fueron...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... fue asociado positivamente con...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Ahogy várható volt ....
Como se predijo...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Las estadísticas muestran que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikák szerint ...
Según las estadísticas,...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisztikai szempontból ...
Desde el punto de vista estadístico...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов