датский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det kan ses ud fra... at...
Используется для описания необработанных данных
Amint látható ....
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Используется для описания необработанных данных
Az adatok alapján ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Figurerne afslører at...
Используется для описания необработанных данных
Az ábrákon látható, hogy ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Используется для описания необработанных данных
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var absolut korreleret med...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Ahogy várható volt ....
Som forudset,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistikkerne viser at...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikák szerint ...
I følge statistikkerne...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisztikai szempontból ...
Statistisk set...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов