шведский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypoteserna testades med data från ...
Используется для описания использованных вами методов исследования
لتلخيص ما سبق...
Sammanfattningsvis ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
إجمالاً، ...
För att sammanfatta ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
إجمالا...
Till slut...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I stort sett/På det stora hela ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenten ovan visar att ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan då se att ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Allt detta pekar på att ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
في نهاية الأمر...
På det hela taget ...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Подведение итогов
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Используется для подтверждения исследуемых идей
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой