румынский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Ni komencis ĉi paperon kun...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
La antaŭa diskuto provis...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Por resumi…
Însumând totul...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
En resumo,...
Rezumând,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Entute...
Per ansamblu...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Ĝenerale...
În mare...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...ne duce la concluzia că...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Ni povas vidi, ke...
Putem observa prin urmare că...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Entute...
Pentru a restabili echilibrul...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Подведение итогов
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой