итальянский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Ni komencis ĉi paperon kun...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
La antaŭa diskuto provis...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Por resumi…
Riassumendo...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
En resumo,...
Concludendo...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Entute...
Complessivamente...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Ĝenerale...
In generale...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
...kondukas nin al la konkludo, ke...
.... ci porta a concludere che...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Ni povas vidi, ke...
Siamo dunque portati a credere che...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Entute...
Tirando le somme...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Подведение итогов
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой