румынский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Abych to shrnul(a),...
Însumând totul...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Souhrnně lze říci,...
Rezumând,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Celkem vzato...
Per ansamblu...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Celkem vzato...
În mare...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... nás vede k závěru, že...
...ne duce la concluzia că...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Vidíme tedy, že...
Putem observa prin urmare că...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Pochopení... může pomoci odhalit...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Zároveň...
Pentru a restabili echilibrul...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Подведение итогов
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой