вьетнамский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Используется для описания использованных вами методов исследования
संक्षेप में...
Tóm lại...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Tóm lại...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Về tổng thể...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Nhìn chung...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
हम यह देख सकते हैं कि...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
... có thể giúp chứng tỏ...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
... के अनुसार
Nhìn nhận một cách khách quan...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Подведение итогов
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Используется для подтверждения исследуемых идей
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой