венгерский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Используется для описания использованных вами методов исследования
Podsumowując, ...
Összefoglalva, ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
W podsumowaniu, ...
Összefoglalva ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
W sumie...
Összességében ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Ogólnie...
Egészében véve ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
...prowadzi do wniosku, że...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Widzimy więc, że...
Láthatjuk, hogy ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Összevetve...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Подведение итогов
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой