эсперанто | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
La antaŭa diskuto provis...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Samengevat ...
Por resumi…
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Samenvattend ...
En resumo,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Al met al ...
Entute...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Over het geheel ...
Ĝenerale...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Ni povas vidi, ke...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Alles wijst erop dat ...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Over het geheel genomen ...
Entute...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Подведение итогов
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой