финский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Samengevat ...
Yhteenvetona...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Samenvattend ...
Yhteenvetona...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Al met al ...
Kaiken kaikkiaan
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Over het geheel ...
Yleisesti ottaen
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Näemme siis, että...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Alles wijst erop dat ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Over het geheel genomen ...
Kaiken kaikkiaan
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Подведение итогов
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой