испанский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Samengevat ...
En resumen,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Samenvattend ...
En síntesis,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Al met al ...
En definitiva,...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Over het geheel ...
En términos generales,...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... nos lleva a la conclusión de que...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Podemos evidenciar que...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Alles wijst erop dat ...
Todo esto apunta a...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Over het geheel genomen ...
En resumen...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Подведение итогов
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой