шведский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypoteserna testades med data från ...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Riassumendo...
Sammanfattningsvis ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Concludendo...
För att sammanfatta ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Complessivamente...
Till slut...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
In generale...
I stort sett/På det stora hela ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
.... ci porta a concludere che...
... leder oss till slutsatsen att ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumenten ovan visar att ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Siamo dunque portati a credere che...
Vi kan då se att ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Allt detta pekar på att ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Tirando le somme...
På det hela taget ...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Подведение итогов
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой