китайский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Используется в качестве вступления при подведении итогов
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Используется для описания использованных вами методов исследования
Til at opsummere...
总结来说,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Summarisk,...
归纳一下,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Alt i alt...
总之,...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
I det store og hele...
总体而言,...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Подведение итогов
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой