английский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We opened this paper by noting…
Используется в качестве вступления при подведении итогов
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
The foregoing discussion has attempted to…
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
Hypotesen blev testet med data dækning...
The hypotheses were tested with data covering…
Используется для описания использованных вами методов исследования
Til at opsummere...
To sum up…
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Summarisk,...
In summary, …
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Alt i alt...
All in all…
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
I det store og hele...
By and large…
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
...fører os til den konklusion at...
…leads us to the conclusion that…
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
The arguments given above prove that…
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Vi kan derefter se at...
We can see then, that…
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Alt dette peger på det faktum at...
All of this points to the fact that…
Используется при подведении итога после приведения аргументов
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Understanding...can help reveal…
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Ligevægtigt...
On balance…
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Подведение итогов
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Используется для подтверждения исследуемых идей
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой