шведский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypoteserna testades med data från ...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Összefoglalva, ...
Sammanfattningsvis ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Összefoglalva ...
För att sammanfatta ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Összességében ...
Till slut...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Egészében véve ...
I stort sett/På det stora hela ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenten ovan visar att ...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Láthatjuk, hogy ...
Vi kan då se att ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Allt detta pekar på att ...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
A .... megértése segíthet felfedni ....
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Összevetve...
På det hela taget ...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Подведение итогов
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой