французский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Összefoglalva, ...
Pour résumer...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Összefoglalva ...
En résumé...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Összességében ...
Globalement...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Egészében véve ...
Dans l'ensemble...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...nous amène à la conclusion que...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Láthatjuk, hogy ...
On peut alors voir que...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Tout cela indique que...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
A .... megértése segíthet felfedni ....
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Összevetve...
En définitive...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Подведение итогов
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой