польский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Összefoglalva, ...
Podsumowując, ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Összefoglalva ...
W podsumowaniu, ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Összességében ...
W sumie...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Egészében véve ...
Ogólnie...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...prowadzi do wniosku, że...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Láthatjuk, hogy ...
Widzimy więc, że...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
A .... megértése segíthet felfedni ....
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Összevetve...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Подведение итогов
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой