корейский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Összefoglalva, ...
요약하면, ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Összefoglalva ...
요약하면, ...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Összességében ...
대체로, ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Egészében véve ...
대체로, ...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Láthatjuk, hogy ...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Используется при подведении итога после приведения аргументов
A .... megértése segíthet felfedni ....
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Összevetve...
모든 것을 고려하여, ...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Подведение итогов
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Используется для подтверждения исследуемых идей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой