датский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypotesen blev testet med data dækning...
Используется для описания использованных вами методов исследования
Összefoglalva, ...
Til at opsummere...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Összefoglalva ...
Summarisk,...
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Összességében ...
Alt i alt...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Egészében véve ...
I det store og hele...
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...fører os til den konklusion at...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Láthatjuk, hogy ...
Vi kan derefter se at...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Alt dette peger på det faktum at...
Используется при подведении итога после приведения аргументов
A .... megértése segíthet felfedni ....
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Összevetve...
Ligevægtigt...
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Подведение итогов
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Используется для подтверждения исследуемых идей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой