английский | Фразы - Научные работы | Заключение

Заключение - Подведение итогов

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
We opened this paper by noting…
Используется в качестве вступления при подведении итогов
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
The foregoing discussion has attempted to…
Используется, чтобы перечислить, чего вы попытались достичь в своей научной работе
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
The hypotheses were tested with data covering…
Используется для описания использованных вами методов исследования
Összefoglalva, ...
To sum up…
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе
Összefoglalva ...
In summary, …
Используется в качестве стандартного введения, чтобы описать, чего вы попытались достичь в научной работе

Заключение - Заключение

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Краткий обзор научной работы, подведение выводов
Összességében ...
All in all…
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
Egészében véve ...
By and large…
Используется, чтобы сделать общий вывод по научной работе
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
…leads us to the conclusion that…
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
The arguments given above prove that…
Используется, чтобы подвести итог, включающий веские аргументы в поддержку данной идеи
Láthatjuk, hogy ...
We can see then, that…
Используется при подведении итога после приведения аргументов
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
All of this points to the fact that…
Используется при подведении итога после приведения аргументов
A .... megértése segíthet felfedni ....
Understanding...can help reveal…
Используется в качестве основания для подтверждения ваших дальнейших заключений
Összevetve...
On balance…
Используется, чтобы дать оценку вашим открытиям
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Препятствия, возникшие по ходу исследования, а также перспективы дальнейшего изучения объекта
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Подведение итогов
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Используется для подтверждения исследуемых идей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Используется в качестве обзора тезисов, а также, чтобы определить основные выводы из этих тезисов
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Используется для пояснения, что Вы попытались объяснить вашей научной работой