чешский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Используется, когда график выравнивается
Bilden visar ...
V obrázku je obsažen(a)...
Используется при описании рисунков
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Интерпретация диаграммы
Formen på diagrammet visar på att ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Интерпретация графика
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Интерпретация графика
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur ... respresenterar ...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Используется как комментарий под диаграммой
Figur ... visar ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... undersöker ...
Diagram... zkoumá...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... skildrar ...
Diagram... znázorňuje
Используется как комментарий под диаграммой