тайский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Используется, когда график выравнивается
Bilden visar ...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Используется при описании рисунков
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Интерпретация диаграммы
Formen på diagrammet visar på att ...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Интерпретация графика
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Интерпретация графика
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur ... respresenterar ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Используется как комментарий под диаграммой
Figur ... visar ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... undersöker ...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... skildrar ...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Используется как комментарий под диаграммой