датский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Используется, когда график выравнивается
Bilden visar ...
Billedet indeholder...
Используется при описании рисунков
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Интерпретация диаграммы
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafens facon demonstrerer at...
Интерпретация графика
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Интерпретация графика
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figur ... respresenterar ...
Figur... repræsenterer...
Используется как комментарий под диаграммой
Figur ... visar ...
Figur... viser...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... undersöker ...
Diagram... undersøger...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... skildrar ...
Diagram... skildrer...
Используется как комментарий под диаграммой