арабский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Используется, когда график выравнивается
V obrázku je obsažen(a)...
تحتوي الصورةُ على...
Используется при описании рисунков
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Интерпретация диаграммы
Tvar grafu ukazuje, že...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Интерпретация графика
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Интерпретация графика
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
الشكل... يمثل...
Используется как комментарий под диаграммой
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
الشكل... يبيّن...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... zkoumá...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... znázorňuje
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Используется как комментарий под диаграммой