корейский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Используется, когда график выравнивается
V obrázku je obsažen(a)...
이 그림 속에는 ...
Используется при описании рисунков
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Интерпретация диаграммы
Tvar grafu ukazuje, že...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Интерпретация графика
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Интерпретация графика
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
...를 나타내는 표
Используется как комментарий под диаграммой
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
...을 보여주는 표
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... zkoumá...
...을 관찰한 표
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... znázorňuje
...을 보여주는 표
Используется как комментарий под диаграммой