румынский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Используется, когда график выравнивается
L'image contient...
Această imagine conţine...
Используется при описании рисунков
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Интерпретация диаграммы
La forme du graphique démontre que...
Forma graficului demonstrează că...
Интерпретация графика
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Интерпретация графика
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figure...représentant...
Figura...reprezintă...
Используется как комментарий под диаграммой
Figure...montrant...
Figura...arătând...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagramme...examinant...
Diagrama...exprimând...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagramme...indiquant...
Diagrama...reprezentând...
Используется как комментарий под диаграммой