чешский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Используется, когда график выравнивается
Tässä kuvassa näkyy...
V obrázku je obsažen(a)...
Используется при описании рисунков
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Интерпретация диаграммы
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Tvar grafu ukazuje, že...
Интерпретация графика
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Интерпретация графика
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Kaavio ... edustaa...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Используется как комментарий под диаграммой
Kuva ... näyttää...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Используется как комментарий под диаграммой
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram... zkoumá...
Используется как комментарий под диаграммой
Kaavio ... esittää...
Diagram... znázorňuje
Используется как комментарий под диаграммой