румынский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Используется, когда график выравнивается
Tässä kuvassa näkyy...
Această imagine conţine...
Используется при описании рисунков
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Интерпретация диаграммы
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Forma graficului demonstrează că...
Интерпретация графика
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Интерпретация графика
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Kaavio ... edustaa...
Figura...reprezintă...
Используется как комментарий под диаграммой
Kuva ... näyttää...
Figura...arătând...
Используется как комментарий под диаграммой
Kaavio ... tarkastelee...
Diagrama...exprimând...
Используется как комментарий под диаграммой
Kaavio ... esittää...
Diagrama...reprezentând...
Используется как комментарий под диаграммой