польский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Используется, когда график выравнивается
Tässä kuvassa näkyy...
Rysunek zawiera...
Используется при описании рисунков
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Интерпретация диаграммы
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Интерпретация графика
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Интерпретация графика
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Kaavio ... edustaa...
Rysunek... przedstawia...
Используется как комментарий под диаграммой
Kuva ... näyttää...
Rysunek... pokazuje...
Используется как комментарий под диаграммой
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram...bada...
Используется как комментарий под диаграммой
Kaavio ... esittää...
Diagram... zobrazowuje...
Используется как комментарий под диаграммой