хинди | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Используется, когда график выравнивается
Resmin içinde ... de dahil durumda.
इस चित्र में दिखाई देता है...
Используется при описании рисунков
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Интерпретация диаграммы
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Интерпретация графика
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Интерпретация графика
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

... figürü ...'yi temsil ediyor.
आकार... ...का वर्णन करता है.
Используется как комментарий под диаграммой
... figürü ...'i gösteriyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Используется как комментарий под диаграммой
... diyagramı ...'ı inceliyor.
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Используется как комментарий под диаграммой
... diyagramı ...'ı resmediyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Используется как комментарий под диаграммой