польский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Используется, когда график выравнивается
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Rysunek zawiera...
Используется при описании рисунков
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Интерпретация диаграммы
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Интерпретация графика
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Интерпретация графика
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Rysunek... przedstawia...
Используется как комментарий под диаграммой
... figürü ...'i gösteriyor.
Rysunek... pokazuje...
Используется как комментарий под диаграммой
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram...bada...
Используется как комментарий под диаграммой
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... zobrazowuje...
Используется как комментарий под диаграммой