китайский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Используется, когда график выравнивается
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Используется при описании рисунков
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Интерпретация диаграммы
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Интерпретация графика
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Интерпретация графика
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Используется как комментарий под диаграммой
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Используется как комментарий под диаграммой
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Используется как комментарий под диаграммой
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Используется как комментарий под диаграммой