шведский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Используется, когда график выравнивается
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bilden visar ...
Используется при описании рисунков
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Интерпретация диаграммы
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Formen på diagrammet visar på att ...
Интерпретация графика
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Интерпретация графика
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur ... respresenterar ...
Используется как комментарий под диаграммой
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur ... visar ...
Используется как комментарий под диаграммой
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram ... undersöker ...
Используется как комментарий под диаграммой
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram ... skildrar ...
Используется как комментарий под диаграммой