чешский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Используется, когда график выравнивается
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
V obrázku je obsažen(a)...
Используется при описании рисунков
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Интерпретация диаграммы
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Tvar grafu ukazuje, že...
Интерпретация графика
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Интерпретация графика
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Используется как комментарий под диаграммой
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Используется как комментарий под диаграммой
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram... zkoumá...
Используется как комментарий под диаграммой
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... znázorňuje
Используется как комментарий под диаграммой