польский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Используется, когда график выравнивается
Această imagine conţine...
Rysunek zawiera...
Используется при описании рисунков
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Интерпретация диаграммы
Forma graficului demonstrează că...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Интерпретация графика
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Интерпретация графика
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figura...reprezintă...
Rysunek... przedstawia...
Используется как комментарий под диаграммой
Figura...arătând...
Rysunek... pokazuje...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagrama...exprimând...
Diagram...bada...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagrama...reprezentând...
Diagram... zobrazowuje...
Используется как комментарий под диаграммой