корейский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Используется, когда график выравнивается
Această imagine conţine...
이 그림 속에는 ...
Используется при описании рисунков
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Интерпретация диаграммы
Forma graficului demonstrează că...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Интерпретация графика
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Интерпретация графика
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figura...reprezintă...
...를 나타내는 표
Используется как комментарий под диаграммой
Figura...arătând...
...을 보여주는 표
Используется как комментарий под диаграммой
Diagrama...exprimând...
...을 관찰한 표
Используется как комментарий под диаграммой
Diagrama...reprezentând...
...을 보여주는 표
Используется как комментарий под диаграммой