итальянский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Используется, когда график выравнивается
Această imagine conţine...
L'immagine mostra...
Используется при описании рисунков
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Интерпретация диаграммы
Forma graficului demonstrează că...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Интерпретация графика
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Интерпретация графика
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figura...reprezintă...
L'immagine... rappresenta...
Используется как комментарий под диаграммой
Figura...arătând...
L'immagine... mostra...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagrama...exprimând...
Il diagramma... spiega...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagrama...reprezentând...
Il diagramma...rappresenta...
Используется как комментарий под диаграммой