венгерский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Используется, когда график выравнивается
Această imagine conţine...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Используется при описании рисунков
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Интерпретация диаграммы
Forma graficului demonstrează că...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Интерпретация графика
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Интерпретация графика
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Figura...reprezintă...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Используется как комментарий под диаграммой
Figura...arătând...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Используется как комментарий под диаграммой
Diagrama...exprimând...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagrama...reprezentând...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Используется как комментарий под диаграммой