финский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Используется, когда график выравнивается
Rysunek zawiera...
Tässä kuvassa näkyy...
Используется при описании рисунков
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Интерпретация диаграммы
Z kształtu wykresu wynika, że...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Интерпретация графика
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Интерпретация графика
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Rysunek... przedstawia...
Kaavio ... edustaa...
Используется как комментарий под диаграммой
Rysunek... pokazuje...
Kuva ... näyttää...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram...bada...
Kaavio ... tarkastelee...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... zobrazowuje...
Kaavio ... esittää...
Используется как комментарий под диаграммой