вьетнамский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Используется, когда график выравнивается
Rysunek zawiera...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Используется при описании рисунков
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Интерпретация диаграммы
Z kształtu wykresu wynika, że...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Интерпретация графика
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Интерпретация графика
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Rysunek... przedstawia...
Hình... minh họa...
Используется как комментарий под диаграммой
Rysunek... pokazuje...
Hình... thể hiện...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram...bada...
Biểu đồ... cho thấy...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... zobrazowuje...
Biểu đồ... mô tả...
Используется как комментарий под диаграммой