венгерский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Используется, когда график выравнивается
Rysunek zawiera...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Используется при описании рисунков
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Интерпретация диаграммы
Z kształtu wykresu wynika, że...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Интерпретация графика
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Интерпретация графика
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Rysunek... przedstawia...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Используется как комментарий под диаграммой
Rysunek... pokazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram...bada...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram... zobrazowuje...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Используется как комментарий под диаграммой