тайский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Используется, когда график выравнивается
De afbeelding bevat ...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Используется при описании рисунков
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Интерпретация диаграммы
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Интерпретация графика
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Интерпретация графика
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

Afbeelding ... geeft ... weer.
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Используется как комментарий под диаграммой
Afbeelding ... toont ...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... onderzoekt ...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Используется как комментарий под диаграммой
Diagram ... beschrijft ...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Используется как комментарий под диаграммой