датский | Фразы - Научные работы | Графики, рисунки и диаграммы

Графики, рисунки и диаграммы - Описание

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Используется для описания направленности изменений, иллюстрируемой графиком
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Используется, когда график выравнивается
이 그림 속에는 ...
Billedet indeholder...
Используется при описании рисунков
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Используется для пояснения информации на диаграмме

Графики, рисунки и диаграммы - Интерпретация

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Интерпретация диаграммы
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Grafens facon demonstrerer at...
Интерпретация графика
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Интерпретация графика
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Используется, когда можно предположить будующее направление графика
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Используется, когда возможны различные интерпретации графика

Графики, рисунки и диаграммы - Легенда

...를 나타내는 표
Figur... repræsenterer...
Используется как комментарий под диаграммой
...을 보여주는 표
Figur... viser...
Используется как комментарий под диаграммой
...을 관찰한 표
Diagram... undersøger...
Используется как комментарий под диаграммой
...을 보여주는 표
Diagram... skildrer...
Используется как комментарий под диаграммой